Відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2018 № 111-01/123, надано роз’яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти. 

У  зв’язку  із  скасуванням  форми первинної  облікової  документації № 026/о «Медична картка дитини», зарахування до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі довідки від лікаря педіатра, або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина:

У довідці зазначається:

– прізвище, ім’я, по батькові дитини;

– дата народження;

– місце проживання дитини;

– факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти.

У разі необхідності лікар  може також зазначити у довідці застереження щодо фізичного навантаження та інші рекомендації медичного характеру.

У випадку, якщо дитина  має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або законного представника дитини, у довідці може бути зроблений відповідний запис.

 

Для зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти лікувально-профілактичним закладом за місцем проживання учня проводиться профілактичний огляд, заповнюється  та видається батькам для надання  у заклад освіти Форма № 086-1/о  «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу  про результати  обов’язкового  медичного профілактичного огляду».

У випадку якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням  одного з батьків  або законного представника дитини,  у довідці може бути зроблений відповідний запис.

Форма первинної облікової документації Форма № 063/о «Карта профілактичних щеплень» заповнюється відповідальними особами закладів  охорони здоров’я  незалежно  від підпорядкування та форми власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних та освітніх закладах .

Відповідно,  довідка  про проведені щеплення, зазначені у формі № 063/о, дає змогу  медичним працівникам закладів освіти бути ознайомленими з наявність чи відсутністю щеплень у дитини.