Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

  • інституційна (очна: денна, вечірня);
  • заочна (дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна, вона ж — домашня, педагогічний патронаж).

Cімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. 

Під час сімейного навчання важливим є рівень знань дитини, щоб вона не відставала від однолітків, а її знання відповідали рівню Держстандарту. Для цього учні проходять оцінювання. Школа сприяє організації процесу навчання. Учні на сімейній формі навчання мають отримувати шкільні підручники, консультації та допомогу вчителів.

Навчальний план для учнів 2-х класів НУШ  за сімейною (домашньою) формою навчання (І семестр 2022/2023 н.р.) 

Навчальний план для учнів 3-х класів НУШ  за сімейною (домашньою) формою навчання (вересень-жовтень 2022/2023 н.р.) 

Навчальний план для учнів 4-х класів НУШ за програмою О. Я. Савченко за сімейною (домашньою) формою навчання (вересень-жовтень 2022/2023 н.р.)