Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

  • інституційна (очна: денна, вечірня);
  • заочна (дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна, вона ж — домашня, педагогічний патронаж).

Cімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. 

Під час сімейного навчання важливим є рівень знань дитини, щоб вона не відставала від однолітків, а її знання відповідали рівню Держстандарту. Для цього учні проходять оцінювання. Школа сприяє організації процесу навчання. Учні на сімейній формі навчання мають отримувати шкільні підручники, консультації та допомогу вчителів.

ІІ семестр 2022/2023 навчального року

Навчальний план для учнів 2-х класів НУШ  за сімейною (домашньою) формою навчання ( ІІ семестр 2022-2023 н. р.) 

І семестр 2022/2023 навчального року

Навчальний план для учнів 2-х класів НУШ  за сімейною (домашньою) формою навчання (І семестр 2022/2023 н.р.) 

Навчальний план для учнів 3-х класів НУШ  за сімейною (домашньою) формою навчання (вересень-жовтень 2022/2023 н.р.) 

Навчальний план для учнів 4-х класів НУШ за програмою О. Я. Савченко за сімейною (домашньою) формою навчання (вересень-жовтень 2022/2023 н.р.)