Школа І ступеня (1-4 класи)

Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Мова навчання – українська. Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.10.2004 №797 встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання: 1 – 4 класи – 10 годин на тиждень на кожного учня; 5 – 9 класи – 14 годин на тиждень на кожного учня; 

10 – 11 класи – 16 годин на тиждень на кожного учня.

У 2019/2020 році у школі І ступеня навчалося:  965 учнів у 31 класі, з них 3 класи інклюзивні.

Працюють:   42 вчителя, з них: 11 вчителів-методистів, 5 старших вчителів.

Профільні класи:

з поглибленим вивченням англійської мови

Вивчення іноземної мови розпочинається в усіх загальноосвітніх середніх школах з другого класу початкової школи. Запровадження раннього навчання  іноземної мови зумовлене насамперед економічними та суспільно-політичними факторами. Так, нагальна потреба в знаннях ІМ на міжнародному ринку праці в умовах об’єднання  європейських країн в єдиний багатонаціональний союз, інтенсивне використання нових інформаційних технологій привели до визнання необхідності її вивчення.

•З першого класу в навчальному плані спеціалізованих класів закладено 3 години на вивчення  іноземної мови. Клас діляться на три підгрупи (8-9 чоловік), що значною мірою забезпечує успіх вивчення  іноземної мови.

•Навчання проводиться за підручником Get Set Go, видавництво Oxford, Карпюк.

•(навчально-методичне забезпечення здійснюється за позабюджетні кошти)

за експериментальною програмою “Росток”

Згідно закону України „Про освіту”, особливої актуальності набуває проблема розробки та створення освітніх програм, які б відповідали принципам єдності і наступності системи освіти, її безперервності і різноманітності.

Одним із варіантів таких освітніх програм є науково-педагогічний проект „Росток”.

Проект спрямований на:

формування всебічно розвиненої творчої гуманної особистості учня;

формування цілісної картини світу, де людина є невід’ємною частиною природи;

формування загальнолюдських цінностей у гармонії з національним самоусвідомленням.

Фінансове забезпечення, навчально-методичне забезпечення здійснюється за позабюджетні кошти.

за науково-педагогічним проектом “Інтелект України”

Дидактична технологія реалізації компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» сприяє формуванню в учнів проектних класів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей, їх особистісному становленню як суб’єктів
навчально-пізнавальної діяльності та життєдіяльності.

Фінансове забезпечення, навчально-методичне забезпечення здійснюється за позабюджетні кошти.

Режим роботи школи I ступня

Працює в режимі 5-ти денного робочого тижня.

I зміна: 1-3 класи. Заняття першої зміни розпочинаються о 8 годині ранку і закінчуються в 12:15

II зміна: 4 класи. Заняття другої зміни розпочинаються о 13:00 і закінчуються в 17:00.

    

Загальні положення прийому

Прийом учнів до спеціалізованих класів здійснюється на умовах конкурсного відбору з метою задоволення потреби дитини в якомога ранній профілізації навчання та з урахуванням її індивідуальних здібностей. Зарахування до спеціалізованих класів здійснюється за наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

Конкурсні випробування для учнів, що вступають в перший клас – співбесіда та тестові завдання для перевірки загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

За наявності вільних місць протягом навчального року дозволяється зарахування учнів до спеціалізованих класів, лише в тому випадку, якщо рівень їх навчальних досягнень відповідає достатньому та високому  рівням.

Відрахування із спеціалізованих класів відбувається з причини:

якщо учень не приступив до занять без поважних причин або пропустив без поважних причин більше 10 учбових днів підряд;

учень, який має початковий рівень досягнень (1-3 бали) з будь-яких предметів на кінець навчального року.

Документи при прийомі:

1. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини;

2. Медична карта дитини, встановленого зразка (форми Ф-63, Ф-26 ) є обов’язковими;

3.   При собі мати паспорт  для підтвердження особи.

 

Мережа школи І сутпеня БСШ І-ІІІ ст.№7 2019-2020 н. р.

(станом на 04.01.2020)

   

Школа І ступеня

п/п

  Клас Спеціалізація Кількість учнів
1 1 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 30
2 2 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 30
3 3 Науково-педагогічний проект «Росток» 32
4 4 Загальноосвітній  клас 33
5 5 Загальноосвітній  клас 35
6 6 Загальноосвітній  клас 32
7 7 Загальноосвітній  клас (інклюзивний клас) 33
8 8 Загальноосвітній  клас 31
        256
9 1 Науково-педагогічний проект «Росток» 32
10 2 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 32
11 3 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 34
12 4 Загальноосвітній  клас 33
13 5 Загальноосвітній  клас 35
14 6 Загальноосвітній  клас 34
15 7 Загальноосвітній  клас 32
16 8 Загальноосвітній  клас (інклюзивний клас) 24
   

 

 

Всього   256
17 1 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 31
18 2 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 32
19 3 Науково-педагогічний проект «Росток» 29
20 4 Поглиблене вивчення іноземних мов 31
21 5 Поглиблене вивчення іноземних мов 28
22 6 Загальноосвітній  клас 28
23 7 Загальноосвітній  клас 26
24 8 Загальноосвітній  клас 28
    Всього   233

 

25 1 Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 33
26 2 Науково-педагогічний проект «Росток» 30
27 3 Поглиблене вивчення іноземних мов 31
28 4 Поглиблене вивчення іноземних мов 34
29 5 Загальноосвітній  клас 34
30 6 Загальноосвітній  клас 36
31 7 Загальноосвітній  клас (інклюзивний клас) 22
   

 

Всього   220
  Всього учнів школи І ступеня 965