Школі надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня. Заклад долучився до дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012-2019 роки, що має за мету виховання фінансово грамотного споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою системою,

спроможність швидко адаптуватися до мінливого фінансового середовища і зберігати відчуття психологічного благополуччя при споживанні фінансових послуг, що передбачає фінансову обізнаність, уміння правильно захищатися від потенційно шкідливої та неправдивої фінансової інформації та здатність до самостійного фінансового життя для компетентного прийняття фінансових рішень для реалізації життєвих завдань.
Курс за вибором «Фінансова грамотність» впроваджується Міністерством освіти і науки України та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ “Університет банківської справи”, Національним банком України, проектом USAID FINREP –ІІ («Розвиток фінансового сектору»).